10 เหตุผล ที่ควรกินยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน

10 เหตุผล ที่ควรกินยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน

แชร์ได้เลยค่ะ

การใช้ยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน เป็นทางเลือกในการรักษา สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน มีแผลจากเบาหวาน ฯลฯ โดยมีส่วนประกอบสำคัญ เป็นสมุนไพรแก้เบาหวาน สมุนไพร ลด น้ำ ตาล ใน เลือด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากช่วยรักษาโรคแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูร่างกาย และ ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวานได้ด้วย  แต่การจะใช้ยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน ให้เห็นผลนั้น ต้องอาศัยความรู้ จากเภสัชกร หรือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อให้บริหารยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม กับอาการเบาหวานของแต่ละบุคคล

การใช้ยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน ให้เห็นผลรักษาที่ดี ต้องให้เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ แนะนำ เพื่อบริหารยา ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม กับอาการเบาหวาน ของแต่ละบุคคล

เหตุใด ไม่ควรต้ม ยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน กินเอง

ถาม : เหตุใด ไม่ควรต้ม ยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน กินเอง

ตอบ : เพราะต้องอาศัยองค์ความรู้ และ ศาสตร์ ในการปรุงยา ที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียง เห็นผล มากกว่าโทษ ในการรักษาเบาหวาน

อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่า การจะกินยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน ให้เห็นผลในการรักษาที่ดี โดยไม่เกิดโทษต่อร่างกาย ต้องอาศัยความรู้ จากเภสัชกร หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพรเฉพาะ เพื่อให้บริหารยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม กับอาการเบาหวานของแต่ละบุคคล เนื่องจากสมุนไพรแก้เบาหวาน เป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติ จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ และ ศาสตร์ ในการปรุงยา ที่ถูกต้อง ตั้งแต่การคัดเลือกต้นสมุนไพร สายพันธุ์ต่างๆ กระบวนการเก็บเกี่ยว การเลือกใช้ส่วนของสมุนไพร เช่น ราก ดอก ใบ ลำต้น อายุวัยของต้นสมุนไพรต้องเหมาะสม ปริมาณขนาดที่ใช้ ต้องพอดี กรรมวิธีการปรุง และ การสกัดยา ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง เพราะหากขาดความรู้ข้างต้น ก็จะทำให้ประสิทธิภาพ ของยาสมุนไพรรักษาเบาหวานลดลง และเกิดผลข้างเคียง ให้โทษมากกว่าเห็นผลในการรักษาเบาหวาน ซึ่งทั้งหมดนี้คือเหตุผล ที่เราไม่ควรซื้อ สมุนไพรแก้เบาหวาน แต่ละชนิด มาผสม และ ต้มทานเอง  

กินอาหาร เสริม ลด น้ำตาล ใน เลือด มากไป ใช่ว่าจะหาย จากอาการเบาหวาน

กินอาหารเสริม ลดน้ำตาลในเลือด มากไป ใช่ว่าจะหายจากอาการเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

นอกจากการกิน ยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน เพื่อรักษาเบาหวานแล้ว สิ่งที่พบบ่อย กับผู้ป่วยเบาหวาน ก็คือ การกินอาหาร เสริม ลด น้ำตาล ใน เลือด ที่วางขายตามท้องตลาด แน่นอนว่านอกจากการบรรเทา ให้อาการเบาหวาน ดีขึ้นแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า หากกิน อาหาร เสริม ลด น้ำตาล ใน เลือด มากเกินไป โดยไม่มีความรู้ บางครั้งพบว่า ทำให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ก่อเกิดเป็น “ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ” ได้ด้วยเช่นกัน

โดยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นภาวะแทรกซ้อนเบาหวานฉับพลัน เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวาน ดังนั้นการกินอาหาร เสริม ลด น้ำตาล ใน เลือด จึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ต้องกินอย่างระมัดระวัง และหมั่นตรวจค่าน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน น้ำตาลในเลือดต่ำ

นอกจากนี้อาหาร เสริม ลด น้ำตาล ใน เลือด หลายยี่ห้อ มีการโฆษณาที่เกินความเป็นจริง มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย หากเราเลือกซื้ออาหาร เสริม ลด น้ำตาล ใน เลือด ตามท้องตลาดมากินเอง โดยเลือกซื้อจากพ่อค้า แม่ค้า ที่ไม่ได้เป็นเภสัชกร หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาโรคเบาหวาน ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในอนาคตได้เช่นกัน

10 เหตุผล ที่ควรกินยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน

10 เหตุผล ที่ควรกินยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน
1. ยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน หลายชนิด มีผลวิจัยทางการแพทย์ ว่ารักษาเบาหวานได้จริง
2. รักษาลึกถึงต้นเหตุของโรค
3. ร่างกายเยียวยาตัวเองได้อัตโนมัติ 
4. บำรุง ฟื้นฟู ซ่อมแซม เสริมสร้าง ทุกเซลล์ในร่างกาย 
5. ไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมี ตกค้างในร่างกาย 
6. กินต่อเนื่องได้ ไม่ต้องกังวลกับอาการดื้อยา ภายหลังหยุดยา
7. ไม่จำเป็นต้องมีอาการเบาหวาน ก็กินได้ 
8. กินยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน คู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันได้ 
9. ราคาไม่สูง 
10. หาซื้อได้ง่าย

การกินยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน เป็นทางเลือกในการรักษาเบาหวาน ที่ได้รับความนิยมไม่น้อย ด้วยความก้าวหน้าทางเทคนิคการสกัดยา เอาสารเข้มข้นจากสมุนไพรแก้เบาหวาน ที่สำคัญ ออกมาเป็นตัวยา จึงทำให้ประสิทธิภาพของยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน สามารถรักษาอาการเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ได้อย่างตรงจุด เทียบเท่า หรือ ดีกว่ายาแผนปัจจุบันเลยก็ว่าได้ และนี่คือ 10 เหตุผล ที่ทุกคน ควรหันกินยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน   

 1. ยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน หลายชนิด มีผลวิจัยทางการแพทย์ ว่ารักษาเบาหวาน อาการเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือดสูง ได้จริง และ ตรงจุดด้วย
 2. สารสกัดจากสมุนไพร สามารถจะเข้าไปปรับสมดุลในร่างกาย ทำให้ธาตุทั้ง 4 ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ลม และไฟ ดีขึ้นตามลำดับ ตับอ่อน จะได้รับการฟื้นฟู ความดัน น้ำตาลในเลือดสูง ภาวะขาดอินซูลิน ร่างกายดื้ออินซูลิน จะดีขึ้น เพราะถูกรักษาลึกถึงต้นเหตุของโรค
 3. คุณประโยชน์ของสารสกัด จากสมุนไพรแก้เบาหวาน หรือ สมุนไพร ลด น้ำ ตาล ในเลือด จะทำให้ร่างกายสามารถเยียวยาตัวเองได้โดยอัตโนมัติ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
 4. ยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน ช่วยบำรุง ฟื้นฟู ซ่อมแซม และเสริมสร้าง ทุกเซลล์ในร่างกาย สามารถรักษาโรคอื่นได้ด้วย เช่น บำรุงสายตา ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ช่วยขับล้างสารพิษในร่างกายได้ เพราะสมุนไพรชนิดเดียว มีสารสำคัญหลายอย่าง จึงออกฤทธิ์ในการรักษาได้หลายโรค  
 5. ปัจจุบันมียาสมุนไพรรักษาเบาหวาน ที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% จึงไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมี ตกค้างในร่างกาย
 6. สามารถกินยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน ต่อเนื่องได้ ไม่ต้องกังวลกับอาการดื้อยา ภายหลังหยุดยาเหมือนยาเคมี ที่กินไปนานๆ ตัวยาจะไปกดเซลล์เอาไว้ พอหยุดกินยา อาการก็หนักกว่าเดิม
 7. ไม่จำเป็นต้องมีอาการเบาหวาน ก็สามารถกินยาสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ เพื่อป้องกัน และ บำรุงร่างกายไปในตัว
 8. ด้วยสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% จึงทำให้ผู้ที่มีอาการเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง สามารถกินยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน ควบคู่ไปกับยาแพทย์แผนปัจจุบัน ได้อย่างปลอดภัย
 9. ราคาไม่สูง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา
 10. สามารถหาซื้อได้ง่าย ที่ร้านขายยา หรือ ตามช่องทางออนไลน์ โดยสามารถนำผลตรวจเบาหวาน ปรึกษากับเภสัชกร หรือ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำปรึกษาในการกินยาได้เลย

เทคนิคเลือก ยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน เพื่อรักษาโรค

การเลือกยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน เพื่อรักษาอาการเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูงนั้น มีเทคนิคในการเลือกไม่ยาก ด้วยเกณฑ์ตัวอย่าง ดังนี้

 1. ผู้ผลิตน่าเชื่อถือ
 2. ผลิตภัณฑ์ปิดสนิท ไม่มีรอยเปิด
 3. มีวัน เดือน ปี ผลิต/หมดอายุ อย่างชัดเจน
 4. มีฉลากยา ระบุสรรพคุณ วิธีใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง สถานที่ผลิต ชื่อผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย อย่างชัดเจน
 5. ได้รับการรับรองการผลิต มาตรฐาน GMP
 6. ผ่านการตรวจสอบ และ ได้รับการรับรองความปลอดภัย จาก อ.ย.
 7. ยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน ต้องมีผลวิจัยรองรับ ถึงประสิทธิภาพในการรักษาเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ได้จริง ลงลึกถึงต้นเหตุของโรค ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง และ สารเคมีตกค้างในร่างกาย
ยุติเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง เบาหวานขึ้นตา ลงขา ลงไต ด้วยยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน ตรีผลา FORTE บำรุงตับ ปรับปรุงตับอ่อน หลั่งอินซูลินได้ดีขึ้น ไม่เป็นเบาหวาน ก็ทานได้

ซึ่งทั้งหมดนี้ มีรวมอยู่ในยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน “ตรีผลา FORTE” จากศูนย์แพทย์แผนไทย หมออรรถวุฒิ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ด้วยศาสตร์ และ ศิลป์แห่งการแพทย์แผนไทย สูตรการปรุงยาตำรับเฉพาะ สกัดจากสมุนไพรแก้เบาหวาน และ สมุนไพร ลด น้ำ ตาล ใน เลือด 100% มากกว่า 22 ชนิด เช่น

 • สารสกัดสมอทั้ง 5 ได้แก่ สมอไทย สมอภิเภก สมอเทศ สมอดีงู สมอทะเล
 • สารสกัดดอกคำฝอย
 • สารสกัดดีปลี
 • สารสกัดขิงแห้ง
 • สารสกัดเจตมูลเพลิง
 • สารสกัดกระวานเทศ
 • สารสกัดทองพันชั่งดอกขาว และ ทองพันช่างดอกเหลือง
 • สารสกัดชุมเห็ดไทย
 • สารสกัดแก่นขี้เหล็ก
 • สารสกัดกำแพงเจ็ดชั้น
 • สารสกัดเถาวัลย์เปรียง

ซึ่งสมุนไพรแก้เบาหวาน สมุนไพร ลด น้ำ ตาล ใน เลือด ทั้งหมดนี้ ช่วยส่งเสริมการรักษา ลงลึก ถึงต้นเหตุของอาการเบาหวาน ได้อย่างลงตัว ผ่านการวิจัย การตรวจสอบวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจาก อ.ย. การันตีคุณภาพ ด้วยจำนวนมีผู้ซื้อซ้ำ และ บอกต่อมากที่สุด ยาวนานกว่า 30 ปี เพราะเห็นผลการรักษาชัดเจน วัดผลได้ สามารถใช้ได้ผลดี และ ชัดเจนมากกว่า ตำรับยาทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น

 1. รักษาเบาหวาน ฟื้นฟูตับอ่อน ที่ทำให้หน้าผลิตอินซูลิน ให้ทำงานได้ดีขึ้น
 2. ลดระดับน้ำตาลในเลือด คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์
 3. ล้างไขมันเกาะตับ ไขมันพอกตับ ไขมันในเลือด ไขมันอุดตันเส้นเลือด
 4. ล้างเมือกมัน ตะกรันในลำไส้ ล้างพิษตับ ล้างน้ำเหลืองเสีย
 5. ลดไขมันหน้าท้อง ลดน้ำตาล
 6. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน เช่น เบาหวานลงไต เบาหวานลงขา เบาหวานขึ้นตา
 7. ปรับสมดุลขับถ่าย ปรับสมดุลความดัน
 8. บำรุงปลายประสาท แก้อาการชาปลายมือ และ เท้า
 9. รักษาแผลเบาหวาน ให้หายไวขึ้น
 10. ขับลม สลายลม เพิ่มการไหลเวียนโลหิต
 11. ช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกาย ไม่ให้เกิดไขมันสะสม ลดเสี่ยงอาการเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูงได้เป็นอย่างดี
 12. สามารถรับประทานร่วมกับ ยาแผนปัจจุบัน ที่ทานอยู่แล้วได้

โดยไปตรวจซ้ำทุกๆ 2 เดือน หรือ พบแพทย์ตามนัดปกติ จะพบว่า ค่าแลปดีขึ้นเรื่อยๆ และ ลดยาเคมีลงเรื่อยๆ จนไม่ต้องทานยาเคมีได้ในที่สุด พร้อมปฎิบัติตัวคุมอาหารแป้งขัดขาว น้ำตาล ไขมัน ทานอาหารสุขภาพ ออกกำลังกาย พักผ่อนเพียงพอ ตามปกติ หรือ ในผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มยาเคมี คุณคือผู้โชคดี สามารถทานสมุนไพรรักษาเบาหวาน ตรีผลา Forte แล้วไปตรวจ ทุกๆ 2 เดือน จนเป็นปกติได้เลย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


แชร์ได้เลยค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top