อย่าเบาใจ เมื่อเป็นเบาหวาน อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน อันตรายถึงชีวิต

อย่าเบาใจ เมื่อเป็นเบาหวาน อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน อันตรายถึงชีวิต

แชร์ได้เลยค่ะ

ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน เกิดจาก การเป็นเบาหวานมานาน แล้วไม่รักษาเบาหวาน ไม่คุมระดับน้ำตาลในเลือด ปล่อยให้น้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์ จนทำให้เบาหวาน อาการหนักมากขึ้น ซึ่งโรคแทรกซ้อน เบาหวานหลายๆ โรค อาจนำไปสู่อันตราย จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นต้องรักษาเบาหวาน และดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น คุมน้ำตาล คุมปริมาณอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ออกกำลังกาย ตรวจเบาหวานอย่างสม่ำเสมอ ทานยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน เป็นต้น

ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน เกิดจากการเป็นเบาหวานมานาน แล้วไม่รักษา ไม่คุมระดับน้ำตาลในเลือด จนเกิดโรคแทรกซ้อน เบาหวานขึ้นมาได้

ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน มีกี่ประเภท

ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ฉับพลัน 
2. ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน เรื้อรัง 
- ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่หลอดเลือดขนาดเล็ก 
- ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่หลอดเลือดขนาดใหญ่

ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน เป็นภาวะที่ส่งผลกระทบ ต่ออวัยวะภายในร่างกายหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น ตับ ไต หัวใจ ดวงตา ขา เท้า ฯลฯ โดยภาวะแทรกซ่อนเบาหวาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

1. ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ฉับพลัน เช่น น้ำตาลในเลือดต่ำ น้ำตาลในเลือดสูงรุนแรง เลือดเป็นกรด เป็นต้น

2. ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน เรื้อรัง เกิดจากการตีบตัน ของหลอดเลือด ความเสื่อมของเส้นเลือด ได้แก่

 • ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่หลอดเลือดขนาดเล็ก (Microvascular Complications) ที่อาจส่งผลกับ ดวงตา ไต ฯลฯ
 • ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่หลอดเลือดขนาดใหญ่ (Macrovascular Complications) ที่อาจส่งผลกับ สมอง หัวใจ เท้า ฯลฯ

6 ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่ต้องระวัง

6 ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่ต้องระวัง
1. ภาวะแทรกซ้อนเบาหวานที่จอประสาทตา  
2. ภาวะแทรกซ้อนเบาหวานที่ไต  
3. ภาวะแทรกซ้อนเบาหวานที่เส้นประสาท
4. โรคหลอดเลือดหัวใจ
5. โรคหลอดเลือดสมอง
6. ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน จะรุนแรงแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำตาลในเลือดสูงเท่าไหร่ ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน นานแค่ไหน หากปล่อยมีอาการเบาหวาน มานานหลายปี โดยที่ไม่รักษา ก็จะทำให้สูญเสียประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต ร่างกายเสื่อมโทรม และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่พบได้บ่อย เช่น 

1. ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่จอประสาทตา หรือ เบาหวานขึ้นตา

หากปล่อยให้น้ำตาลในเลือดสูง ติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือ มีอาการเบาหวานแล้วไม่รักษา จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ โดยภาวะแทรกซ้อนเบาหวานนี้ มักเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นเบาหวานนาน 5 ปีขึ้นไป ซึ่งเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดฝอย บริเวณจอประสาทตา หลอดเลือดฝอยโป่งพอง จนมีเลือด และ น้ำเหลืองซึมออกมา กระจายทั่วจอประสาทตา เส้นเลือดใหญ่ขยายตัวผิดปกติ เส้นใยประสาทของจอตาบวม เกิดการอุดตันของหลอดเลือด เมื่อหลอดเลือดเสียหาย ร่างกายก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ แต่หลอดเลือดใหม่ จะฉีกขาดง่าย เนื้อเยื่อพังผืด ดึงรั้ง ทำให้จอประสาทตาลอก จนทำให้ความดันตาสูงขึ้น หากไม่รักษา จะกลายเป็นโรคต้อกระจก ต้อหิน จนสูญเสียการมองเห็นได้

อาการภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่จอประสาทตา หรือ เบาหวานขึ้นตา

 • มองเห็นจุด หรือ เส้นสีดำ เหมือนหยากไย่ ลอยไปมาในดวงตา
 • สายตาพร่ามัว
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • แยกสียากขึ้น
 • มองเห็นเป็นภาพมืด

วิธีรักษาเบาหวานขึ้นตา

หากตรวจเบาหวานขึ้นตา แล้วพบว่า อยู่ในระยะที่ยังไม่มีเส้นเลือด เกิดขึ้นมาใหม่ ให้คุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี แต่ถ้ามีเส้นเลือดใหม่ เกิดขึ้นมาแล้ว อาจต้องทำการเลเซอร์ ใช้ความเย็นจี้จ้อตา ใช้ยาฉีดเข้าน้ำวุ้นตา หรือ ผ่าตัด ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค และ ดุลยพินิจของแพทย์

2. ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่ไต หรือ เบาหวานลงไต

เกิดจากโปรตีนชนิดอัลบูมิน รั่วออกมาจากปัสสาวะ มีความดันโลหิตสูงกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท หากไม่รักษาเบาหวานลงไต ประสิทธิภาพการทำงานของไต จะลดลง จนถึงขึ้นไตวายได้เลยทีเดียว ซึ่งโรคแทรกซ้อน เบาหวานลงไตนี้ หากเป็นในช่วงแรกๆ มักจะไม่แสดงอาการออกมา แต่เราสามารถสังเกตได้จาก

อาการภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่ไต หรือ เบาหวานลงไต

 • ปัสสาวะบ่อย และ มีฟองมากจนผิดสังเกต
 • ความดันโลหิตสูง
 • น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • มีอาการบวมที่เท้า และ ใบหน้า
 • อ่อนเพลีย
 • หายใจถี่

วิธีรักษาเบาหวานลงไต

นอกจากการตรวจเบาหวานเป็นประจำ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และ ควบคุมความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอทแล้ว แพทย์จะพิจารณา ตามระยะอาการของผู้ป่วย อาจมีการรักษาด้วยให้ยาคุมระดับน้ำตาลในเลือด หากอาการหนักก็อาจต้องฟอกเลือด หรือ ล้างไต

3. ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่เส้นประสาท

ประสาทรับความรู้สึกเสียหาย โดยเริ่มจากอาการชาตามปลายนิ้ว หากอาการหนักขึ้น ก็จะไม่รับรู้ ถึงความรู้สึกร้อน เย็น ความเจ็บปวด โดยส่วนใหญ่มักเกิดที่เท้า หรือที่เรียกกันว่า เบาหวานลงขา หากเบาหวานลงขา เท้าจะผิดรูป ผิวหนังจะแห้ง เป็นแผลง่าย หากเกิดแผลแล้วไม่รักษาให้ดี แผลก็จะอักเสบ ติดเชื้อง่าย และหากมีโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน ร่วมด้วย ก็อาจถึงขั้นตัดนิ้ว หรือ ขาก็เป็นได้  

อาการภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่เส้นประสาท

 • ชาปลายมือ หรือ ปลายเท้า ทั้งสองข้าง
 • ปวดแสบ ปวดร้อน
 • ประสาทรับความรู้สึกลดลง
 • กล้ามเนื้อแขน หรือ ขาอ่อนแรง
 • ผิวหนังแห้ง เป็นแผลง่าย

วิธีรักษาภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่เส้นประสาท

นอกจากคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ให้พบแพทย์เพื่อตรวจเบาหวานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินประสาทรับความรู้สึก โดยเครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้ให้รักษาความสะอาด ดูแลเล็บ ทาครีม สวมถุงเท้าเพื่อลดการเสียดสี หากเกิดแผลให้รีบไปพบแพทย์ทันที

4. โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัย และ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้ที่เป็นเบาหวานเลยด้วย โดยโรคหลอดเลือดหัวใจ เกี่ยวข้องกับระดับน้ำตาลในเลือดสูง เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน จนทำให้ผนังหลอดเลือดแดงเสียหาย นอกจากนี้ความดันโลหิตสูง และ ระดับคอเลสเตอรอลสูง ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นกัน  

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ

 • เหนื่อยง่าย
 • หายใจเหนื่อย หอบ ไม่เต็มปอด
 • เจ็บ แน่นหน้าอกข้างซ้าย หรือ ลิ้นปี่
 • จุก เสียด แน่น อาหารไม่ย่อย
 • ปวดท้องแขนด้านใน
 • หน้ามืด วิงเวียน
 • เหงื่อออกเยอะ
 • มีอาการใจสั่น

วิธีรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

แพทย์จะทำการให้ยา และอาจรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน เพื่อให้เลือดไหลผ่านได้ง่าย หรือ ใช้วิธี การผ่าตัดบายพาสหัวใจ โดยใช้หลอดเลือดจากส่วนอื่น ต่อเข้ากับหลอดเลือดหัวใจ ที่ตีบ หรือ อุดตัน เพื่อให้เลือด และ ออกซิเจน ไหลไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ดียิ่งขึ้น

5. โรคหลอดเลือดสมอง

อายุเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี จะมีความเสี่ยงสูงถึง 3 เท่า นอกจากนี้ ความดันโลหิต และ ระดับไขมันในเลือด ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อโรคแทรกซ้อน เบาหวานชนิดนี้เช่นกัน โดยภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่ส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ เช่น

 • โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เกิดจากลิ่มเลือดไหลไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง หรือ ลิ่มเลือดก่อตัวในหลอดเลือดสมอง แล้วขยายใหญ่จนอุดตันหลอดเลือดสมอง
 • โรคหลอดเลือดสมองตีบ เกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด จนทำให้หลอดเลือดตีบ ประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมองจึงน้อยลง
 • โรคหลอดเลือดสมองแตก เกิดจากหลอดเลือดเปราะบาง และ ความดันโลหิตสูง หรือ เกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดปริแตกง่าย เกิดเลือดออกในสมอง เลือดเลี้ยงสมองลดลงอย่างฉับพลัน อันตรายต่อชีวิต

อาการของโรคหลอดสมอง

 • ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อน
 • มีอาการชาครึ่งซีก แขน ขาอ่อนแรง
 • ใบหน้าเบี้ยว
 • วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
 • เสียการทรงตัว  
 • กลืนอาหาร กลืนน้ำลายลำบาก  

วิธีรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

การรักษามีหลายวิธี เช่น ให้ยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านเกล็ดเลือด ยาลดความดันโลหิต ยาลดระดับไขมันในเลือด การผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

6. ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

น้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นภาวะแทรกซ้อนเบาหวานฉับพลัน โดยระดับน้ำตาลในเลือด ลดลงอย่างผิดปกติ ต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวาน

อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

 • รู้สึกกระสับกระส่าย มือสั่น
 • ใจสั่น ใจเต้นเร็ว
 • อ่อนเพลีย  
 • รู้สึกหิว
 • รู้สึกร้อน มีเหงื่อออก
 • รู้สึกวิตกกังวล มึนงง ปวดศีรษะ
 • ชาบริเวณปาก
 • สายตาพร่ามัว

วิธีรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

กินลูกอม น้ำผลไม้ น้ำหวาน กลูโคสแบบเม็ด หรือ กลูโคสแบบเจล โดยกินปริมาณ 15 – 20 กรัม พร้อมหลีกเลี่ยงอาหารประเภทโปรตีน ไขมัน หลังจากประมาณนั้น 15 นาที ให้ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด หากยังต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ให้กินเพิ่มอีก 15 – 20 กรัม และ ให้ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดซ้ำ หลังกินไป 15 นาที ทำจนกว่าระดับน้ำตาลในเลือด จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ป้องกันได้ ด้วยยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน

จะดีกว่าไหม? หากเราป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเรา ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ และวิธีนั้น เป็นวิธีที่ปลอดภัย เช่น การรักษาเบาหวาน ด้วยสารสกัดสมุนไพรแก้โรคเบาหวาน ที่ให้ผลทั้งการป้องกัน รักษา และบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงไปพร้อมๆ กัน

เหตุผลที่เราแนะนำ ให้ผู้ที่มีอาการเบาหวาน หรือ ผู้ที่มีโรคแทรกซ้อน เบาหวาน กินยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน เนื่องจากยาแผนปัจจุบัน ที่ผู้ป่วยทานเป็นประจำ อาจเกิดผลข้างเคียง หากกินติดต่อกันเป็นเวลานาน และ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น พอหมดฤทธิ์ยา อาจทำให้เบาหวาน อาการหนักมากขึ้นก็เป็นได้

ศาสตร์และศิลป์แห่งการแพทย์แผนไทย ตรีผลา FORTE เคลียลึก !! ป้องกัน รักษา ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ผลลัพธ์ชัดเจน !!
เบาหวานขึ้นตา
เบาหวานลงไต
เบาหวานลงขา
แผลเบาหวานหายเร็วขึ้น

ดังนั้นการกินยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน ที่มีสารสกัดมาจากสมุนไพรแก้โรคเบาหวาน 100% จึงทำให้เราไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีตกค้างในร่างกาย ซึ่งปัจจุบันมียาสมุนไพรรักษาเบาหวาน ให้เราได้เลือกกินหลากหลายยี่ห้อ โดยเฉพาะยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน “ตรีผลา FORTE” จากศูนย์แพทย์แผนไทย หมออรรถวุฒิ ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ด้วยสูตรการปรุงยาตำรับเฉพาะ สกัดจากสมุนไพรแก้โรคเบาหวาน มากกว่า 22 ชนิด

ที่สำคัญคือ ผ่านการวิจัย การตรวจสอบวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจาก อ.ย. การันตีคุณภาพ ด้วยจำนวนมีผู้ซื้อซ้ำ และ บอกต่อมากที่สุด ยาวนานกว่า 30 ปี เพราะเห็นผลการรักษาชัดเจน สามารถใช้ได้ผลดี และ ชัดเจนมากกว่า ตำรับยาทั่วไป

โดยยาสมุนไพรรักษาเบาหวาน ตรีผลา FORTE ช่วยในการรักษาเบาหวาน และ ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ได้หลายอาการ ไม่ว่าจะเป็น

 • แก้อาการเบาหวานที่ต้นเหตุ ด้วยการฟื้นฟูตับอ่อน ที่ทำให้หน้าผลิตอินซูลิน
 • ลดระดับน้ำตาลในเลือด คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์
 • ปรับสมดุลขับถ่าย ลดไขมันหน้าท้อง ลดน้ำตาล
 • ล้างไขมันเกาะตับ ไขมันพอกตับ ไขมันในเลือด ไขมันอุดตันเส้นเลือด
 • ล้างเมือกมัน ตะกรันในลำไส้ ล้างพิษตับ ล้างน้ำเหลืองเสีย
 • ฟื้นฟูไต ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเบาหวานลงไต ไม่ให้ไตเสื่อมเร็ว
 • บำรุงปลายประสาท แก้อาการชาปลายมือ และ เท้า จาก ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ที่เส้นประสาท เบาหวานลงขา
 • แผลเบาหวานที่เท้า เบาหวานขึ้นตา หายไวขึ้น
 • ขับลม สลายลม เพิ่มการไหลเวียนโลหิต
 • ปรับสมดุลความดัน ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกาย ลดเสี่ยงอาการเบาหวาน
 • สามารถรับประทานร่วมกับ ยาแผนปัจจุบัน ที่ทานอยู่แล้วได้

โรคแทรกซ้อน เบาหวาน มักมาแบบไม่รู้ตัว ดังนั้นการเตรียมความพร้อม ด้วยการป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ย่อมง่ายกว่าการรักษาภายหลังอย่างแน่นอน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

หากมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ เรามีเภสัชกร และ ผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ


แชร์ได้เลยค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top