ผู้ชายควรรู้ เมื่อเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ แก้อย่างไร

ผู้ชายควรรู้ เมื่อเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ แก้อย่างไร

แชร์ได้เลยค่ะ

โรคต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis) เกิดจากการอักเสบ หรือ ติดเชื้อ บริเวณต่อมลูกหมาก สามารถพบได้ในผู้ชายทุกวัย แต่จะพบบ่อยสุด คือผู้ชายที่มีอายุประมาณ 50 ปี โดยปกติแล้วต่อมลูกหมาก คอยทำหน้าที่สร้างสารที่เป็นของเหลว ประมาณ 30% ของน้ำอสุจิ ซึ่งอยู่บริเวณใต้กระเพาะปัสสาวะ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า เป็นต่อมลูกหมากอักเสบ โรคต่อมลูกหมากอักเสบ อาการเป็นอย่างไร เป็นต่อมลูกหมากอักเสบ แก้อย่างไร ต้องผ่าตัดหรือไม่ ค้นหาคำตอบพร้อมกันได้ที่นี่

ต่อมลูกหมากอักเสบ เกิดจาก การอักเสบ ติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก พบได้ในชายอายุประมาณ 50 ปี ต้องรักษา ก่อนอาการเรื้อรัง

ต่อมลูกหมากอักเสบ เกิดจากอะไรได้บ้าง

ต่อมลูกหมากอักเสบ เกิดจากอะไรได้บ้าง

1. ต่อมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือ การมีเพศสัมพันธ์

2. ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง 
ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง แบบติดเชื้อแบคทีเรีย นานเกิน 3 เดือน อาจจะมีอาการเป็นๆ หายๆ 
ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง แบบไม่ติดเชื้อแบคทีเรีย อาจเกิดจากภาวะภูมิต้านทานในร่างกายผิดปกติ การติดเชื้อที่ไม่ใช่กลุ่มแบคทีเรีย

ต่อมลูกหมากอักเสบ เกิดจากหลายสาเหตุ โดยเราขอแบ่งประเภทของต่อมลูกหมากอักเสบ เพื่อให้อธิบายเกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดต่อมลูกหมากอักเสบ ดังนี้

1. ต่อมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน (Acute Bacterial Prostatitis) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ในระบบทางเดินปัสสาวะ เข้าสู่ต่อมลูกหมาก จนเกิดการอักเสบ บวม แล้วไปกดท่อปัสสาวะ หรือ อาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก็ได้เช่นกัน

2. ต่อ ม ลูกหมาก อักเสบ เรื้อรัง (Chronic Prostatitis) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 • ต่อ ม ลูกหมาก อักเสบ เรื้อรัง จากการติดเชื้อแบคทีเรีย (Chronic Bacterial Prostatitis) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย จนทำให้ต่อมลูกหมากอักเสบ นานเกิน 3 เดือน ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 เดือน อาจจะมีอาการเป็นๆ หายๆ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจเป็นภาวะแทรกซ้อนของต่อมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน เกิดจากการสวนปัสสาวะ หรือเชื้อแพร่กระจายมาจากโรคติดเชื้อในบริเวณอื่น หรือจากการได้รับบาดเจ็บต่อทางเดินปัสสาวะ (เช่น ขี่ม้า ปั่นจักรยาน)
 • ต่อ ม ลูกหมาก อักเสบ เรื้อรัง แบบไม่ติดเชื้อแบคทีเรีย (Chronic Nonbacterial Prostatitis) ซึ่งไม่พบสาเหตุการเกิดที่แน่ชัด อาจเกิดจากภาวะภูมิต้านทานในร่างกายผิดปกติ ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ และ ประสาท หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อที่ไม่ใช่กลุ่มแบคทีเรีย เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อมลูกหมากอักเสบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อมลูกหมากอักเสบ
1. เพศชาย อายุ 50 ปี 
2. เคยเป็นโรคต่อมลูกหมากโตมาก่อน
3. เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคท่อปัสสาวะอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มะเร็งต่อมลูกหมาก นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะตีบ 
4. ป่วย ต้องใส่สายสวนปัสสาวะตลอดเวลา
5. เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อยากที่ทราบกันดีว่า โรคต่อมลูกหมากอักเสบ จะเกิดขึ้นกับเพศชาย แต่นอกจากการเป็นเพศชายแล้ว ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค มีดังต่อไปนี้

 1. เพศชาย อายุ 50 ปี
 2. เคยเป็นโรคต่อมลูกหมากโตมาก่อน
 3. เป็นโรคติดเชื้อ ในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคท่อปัสสาวะอักเสบ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ มีภาวะท่อปัสสาวะตีบ เป็นต้น
 4. ป่วย และ ต้องใส่สายสวนปัสสาวะตลอดเวลา
 5. เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ต่อมลูกหมากอักเสบ อาการเป็นอย่างไร

ต่อมลูกหมากอักเสบ อาการเป็นอย่างไร

ปัสสาวะบ่อย แสบ ขัด กะปริดกะปรอย 
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
ปัสสาวะไม่สุด
มีเลือดปนปัสสาวะ
ปัสสาวะไหลย้อนกลับเข้าไปในต่อมลูกหมาก
ปวดขณะหลั่งอสุจิ
หากตามลูกหมากอักเสบ อาการไข้ขึ้นสูง หนาวสั่นด้วย อาจแสดงถึงการติดเชื้อแบคทีเรีย
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ
ปวดบริเวณก้นกบ 
ปวดบริเวณหัวหน่าว ระหว่างอวัยวะเพศกับทวารหนัก

ต่อมลูกหมากอักเสบ อาการที่เกิดขึ้นจะคล้ายๆ กัน ทั้งแบบเฉียบพลัน และ เรื้อรัง แต่ต่อ ม ลูกหมาก อักเสบ เรื้อรังอาการจะเป็น ๆ หาย ๆ โดยต่อมลูกหมากอักเสบ อาการที่พบได้ มีดังนี้

 • ปัสสาวะบ่อย
 • ปัสสาวะขัด
 • ปัสสาวะกะปริดกะปรอย
 • ปัสสาวะแสบ
 • กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 • ปัสสาวะไม่สุด
 • มีเลือดปนปัสสาวะ
 • ปัสสาวะไหลย้อนกลับเข้าไปในต่อมลูกหมาก
 • ปวดขณะหลั่งอสุจิ
 • หากตามลูกหมากอักเสบ อาการไข้ขึ้นสูง หนาวสั่นด้วย อาจแสดงถึงการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ
 • ปวดบริเวณก้นกบ
 • ปวดบริเวณหัวหน่าว ระหว่างอวัยวะเพศกับทวารหนัก

เช็คให้ชัวร์ เป็นต่อมลูกหมากอักเสบ ชัวร์ หรือ มั่วกันแน่

หากคุณผู้ชายท่านใด ที่รู้สึกว่าตัวเอง มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ ตามอาการที่เรากล่าวไปข้างต้น แนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจต่อมลูกหมากอักเสบ เนื่องจากการตรวจต่อมลูกหมากอักเสบ จะต้องให้แพทย์ตรวจเท่านั้น โดยแพทย์จะสอบถามอาการ และใช้เทคนิคการตรวจต่อมลูกหมากอักเสบ เช่น

 • ตรวจต่อมลูกหมากอักเสบ ผ่านทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination) โดยแพทย์จะสวมถุงมือ และ ใช้นิ้วสอดเข้าไป กดลงบนต่อมลูกหมาก หากรู้สึกเจ็บ แสดงว่าเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ
 • ตรวจเพาะเชื้อปัสสาวะ หากพบเชื้อแบคทีเรีย แสดงว่าเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ แต่หากไม่พบเชื้อแบคทีเรีย แพทย์จะทำการนวดต่อมลูกหมาก เพื่อให้ได้สารคัดหลั่งในต่อมลูกหมาก ออกมาอยู่ในท่อปัสสาวะ แล้วปัสสาวะใหม่อีกรอบ เพื่อตรวจเพาะเชื้อวิเคราะห์ผลต่อไป
 • ตรวจเพาะเชื้อน้ำอสุจิ

วิธีป้องกัน รักษา ต่อมลูกหมากอักเสบ

โดยปกติแล้ว การรักษาต่อมลูกหมากอักเสบ อาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อักเสบเฉียบพลัน หรือ ต่อ ม ลูกหมาก อักเสบ เรื้อรัง แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้ ยารักษา ต่อมลูกหมากอักเสบ ที่ให้ในผู้ป่วยแต่ละราย ก็จะขึ้นอยู่กับเชื้อที่พบ ในต่อมลูกหมากของผู้ป่วยนั่นเอง

วิธีรักษาต่อมลูกหมากอักเสบ โดยแพทย์แผนปัจจุบัน
ต่อมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน จะได้รับยารักษาติดต่อกัน 1 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง

หากต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง แพทย์จะให้ยาแก้ปวด ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ร่วมด้วย โดยให้ยารักษาติดต่อกันประมาณ 3 เดือน เพื่อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำง่าย
 • หากต่อมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน จะได้รับยารักษา ต่อมลูกหมากอักเสบ ติดต่อกันประมาณ 1 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็น ต่อ ม ลูกหมาก อักเสบ เรื้อรัง
 • หากต่อ ม ลูกหมาก อักเสบ เรื้อรัง แพทย์จะให้ยาแก้ปวด ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ร่วมด้วย โดยให้ยารักษา ต่อมลูกหมากอักเสบ ติดต่อกันประมาณ 3 เดือน เพื่อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำง่าย
วิธีรักษาต่อมลูกหมากอักเสบ ด้วยตัวเอง
ไม่กลั้นปัสสาวะนาน
ดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อย 8 แก้ว/วัน 
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ทานผักตระกูลกะหล่ำ 
ทานมะเขือเทศ 
ทานฟักทอง เมล็ดฟักทอง 
งดอาหารปิ้ง ทอด ไขมันสูง
งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที ประมาณ 4 วัน/สัปดาห์
หลีกเลี่ยงการปั่นจักรยาน 
ฝึกขมิบอุ้งเชิงกรานบ่อยๆ 
ทานยาสมุนไพรแก้ต่อมลูกหมากอักเสบ

แต่หากอยากให้ต่อมลูกหมากอักเสบ ดีขึ้นในระยะยาว แนะนำว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของตนเอง ไปพร้อม ๆ กับการรักษา ต่อมลูกหมากอักเสบด้วย เช่น

 • ไม่กลั้นปัสสาวะนาน
 • ดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อย 8 แก้ว/วัน
 • ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างเคร่งครัด
 • ทานผักตระกูลกะหล่ำ เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดขาว บล็อกโคลี เพราะมีสารซัลโฟราเฟน (Sunforaphane) ที่ช่วยลดต่อมลูกหมากอักเสบ อาการต่าง ๆ ของโรคได้
 • ทานมะเขือเทศ เพราะมีสารไลโคปีน ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันต่อมลูกหมากอักเสบ ต่อมลูกหมากโตได้  
 • ทานฟักทอง เมล็ดฟักทอง เพราะมีกรดอะลานีน ไกลซีน กลูตามิก สังกะสี และ แมกนีเซียม ที่ช่วยบำรุงต่อมลูกหมาก ให้แข็งแรง
 • งดทานอาหารประเภทปิ้ง ทอด ไขมันสูง
 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
 • ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที ประมาณ 4 วัน/สัปดาห์
 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยาน เพราะกระทบต่อต่อมลูกหมาก ทำให้ต่อมลูกหมากอักเสบ อาการหนักกว่าเดิม
 • ฝึกขมิบอุ้งเชิงกรานบ่อยๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อทางเดินปัสสาวะ ทำงานได้ดีขึ้น
 • ทานยาสมุนไพรแก้ต่อมลูกหมากอักเสบ เพื่อบำรุง และ ฟื้นฟูต่อมลูกหมาก ทางเดินปัสสาวะ

ต่อมลูกหมากอักเสบ แก้อย่างไร ให้หายดี ระยะยาว

อย่างที่บอกไปว่า หนึ่งในวิธีรักษา ต่อมลูกหมากอักเสบ ให้ดีขึ้นในระยะยาว คือ การทานยาสมุนไพรแก้ต่อมลูกหมากอักเสบ และควรเป็นยาสมุนไพรแก้ต่อมลูกหมากอักเสบ ที่สกัดสมุนไพร 100% เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่เกิดสารเคมีตกค้างภายหลัง เนื่องจากการทานยารักษา ต่อมลูกหมาก จำเป็นต้องทานต่อเนื่องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นยาเคมี หรือ เป็นยาสมุนไพร

นอกจากนี้ ยังควรเลือกยาสมุนไพรแก้ต่อมลูกหมากอักเสบ ที่น่าเชื่อถือ มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้วเรียบร้อย มีมาตรฐานการผลิต GMP อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ไทย และ เภสัชกร อย่างเช่น “อาโปกษัย” ยาสมุนไพรแก้ต่อมลูกหมากอักเสบ จากศูนย์แพทย์แผนไทย หมออรรถวุฒิ ผู้ผลิตยาสมุนไพร ที่ได้รับความไว้วางใจ มานานกว่า 30 ปี โดยอาโปกษัย เป็นยาสมุนไพรแก้ต่อมลูกหมากอักเสบ ที่สามารถรักษา ต่อมลูกหมากอักเสบ กลไกการรักษาที่ต้นเหตุครบทุกกลไก ส่งผลให้หายได้ดีกว่า แตกต่างจากยาเคมี  มีส่วนประกอบจาก สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ที่สด ใหม่ ทานต่อเนื่องได้ปลอดภัยกว่า ไม่มีผลข้างเคียง  และ เห็นผลลัพธ์ชัดเจนกว่าอาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็น

 • เมล็ดชั้นในกระเจี๊ยบสกัด
 • โด่ไม่รู้ล้มสกัด
 • ขลู่สกัด
 • หัวข้าวเย็นเหนือสกัด
 • เถารางแดงสกัด
 • เปลือกกุ่มบกสกัด
 • เปลือกทองหลาง
 • เถาวัลย์เปรียงขาวสกัด และ เถาวัลย์เปรียงแดงสกัด ฯลฯ
อาโปกษัย หมออรรถวุฒิ ลดอาการต่อมลูกหมากอักเสบ บวม โต ไม่กลับมาเป็นซ้ำง่าย! จบปัญหาทางเดินปัสสาวะมีปัญหา สกัดสมุนไพร 100% ไร้สารเคมี ดีระยะยาว

โดยประสิทธิภาพ ของสารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมดนี้ จะช่วยทำให้ต่อมลูกหมากอักเสบดีขึ้น และ ไม่กลับมาเป็นซ้ำง่ายอีกด้วย เนื่องจากยาสมุนไพร จะมีประสิทธิภาพทั้งการรักษา ฟื้นฟู บำรุง และป้องกัน ให้อาการต่าง ๆ ดีขึ้นระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น

 1. ลดอาการต่อมลูกหมากอักเสบ จนเป็นปกติ
 2. ลดการอักเสบ ฆ่าเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 3. แก้โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ
 4. ลดขนาดต่อมลูกหมากบวม โต
 5. ฟื้นฟูระบบทางเดินปัสสาวะ
 6. แก้การหดตัว ตีบ ตัน ของท่อปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะคล่องมากขึ้น
 7. แก้อาการปัสสาวะบ่อย
 8. แก้ปัสสาวะแสบขัด
 9. แก้อาการปัสสาวะกะปริดกะปรอย
 10. ช่วยขับนิ่วในไต นิ่วทางเดินปัสสาวะ
 11. แก้เส้นเอ็นตึง แก้กล่อนลงฝัก และ กร่อนทุกชนิด
 12. ลดการตื่นตัวของเส้นประสาทที่ไวเกิน แก้กระเพาะปัสสาวะไวเกิน
 13. ปรับสมดุลสมรรถภาพ

ทั้งนี้อาโปกษัย จะค่อย ๆ เข้าไปรักษา ฟื้นฟู แบบค่อยเป็นค่อยไป ทีละน้อย จนต่อมลูกหมากอักเสบ บวม โต มีขนาดเป็นปกติ ระบบทางเดินปัสสาวะดีขึ้น คล่องขึ้น ไม่ต้องลุกมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อย ทำให้นอนหลับได้สบาย หลับสนิทตลอดคืน ซึ่งเป็นวิธี รักษาต่อมลูกหมากโตอักเสบเฉียบพลัน และป้องกันต่อ ม ลูกหมาก อักเสบ เรื้อรังไม่ให้เกิดขึ้นได้ดีอีกด้วย ระบบภายในของผู้ชาย ถูกฟื้นฟูดีขึ้นทั้งหมด อีกทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็นต่อมลูกหมากอักเสบ หรือ อยู่ในระหว่างไม่ทราบผลแน่ชัด ก็สามารถทานอาโปกษัยได้เช่นกัน เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นไว้ก่อนนั่นเอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หากมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม สามารถคอมเม้นท์สอบถามได้ เรามีเภสัชกร และ ผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ


แชร์ได้เลยค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top