กรดไหลย้อนขึ้นคอ ความทรมานที่มีทางแก้ แค่ทำตามนี้!

แชร์ได้เลยค่ะ

โรคกรดไหลย้อนขึ้นคอ (Laryngopharyngeal Reflux: LPR) เป็นโรคเกี่ยวกับทางคอ และ กล่องเสียง เป็นอาการแทรกซ้อน ที่พบได้บ่อยจากโรคกรดไหลย้อนทั่วไปนั่นเอง โดยกรดไหลย้อนขึ้นคอ เกิดจากการไหลย้อนกลับของกรด หรือ น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ที่ไหลย้อนขึ้นมา เหนือกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนบน โดยกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่าง เกิดการคลายตัวอย่างผิดปกติ ทำให้กรดไหลย้อนกำเริบ ไหลย้อนขึ้นไปที่คอ และ กล่องเสียงได้ง่าย เป็นอีกหนึ่งขั้นของความทรมาน ในอาการแสบคอ กรดไหลย้อนชนิดนี้เมื่อเป็นแล้ว อาจทำให้กล่องเสียงอักเสบ กรดไหลย้อนไหลขึ้นคอบ่อยได้ แม้อยู่เฉยๆ ก็ตาม แต่เราสามารถป้องกัน ไม่ให้กรดไหลย้อนขึ้นคอได้ หากคุณทำตามที่เราแนะนำ

กรดไหลย้อนขึ้นคอ เกิดจากการไหลย้อนกลับของกรด หรือ น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนขึ้นมาเหนือกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนบน โดยกล้ามเนื้อหูรูดขอ'หลอดอาหารส่วนล่าง คลายตัวผิดปกติ ทำให้กรดไหลย้อนขึ้นไปที่คอ และ กล่องเสียง

กรดไหลย้อนขึ้นคอ มีอาการเป็นอย่างไร?

1. แสบคอ กรดไหลย้อนชนิดนี้ ทำให้เจ็บคอ ปาก หรือแสบลิ้นได้ด้วย
2. รู้สึกเหมือนมีก้อนบางอย่างอยู่ในลำคอ ทำให้กลืนอาหารหรือกลืนน้ำลายลำบาก
3. มีกรดไหลย้อน คออักเสบ จนมีเสมหะในลำคอ 
4. แสบกลางอก เจ็บหน้าอก และบริเวณลิ้นปี่ จุก เสียด แน่นหน้าอก
5. มีอาการขมคอ กรดไหลย้อนไหลย้อนขึ้นมาเมื่อไหร่ จะรู้สึกเปรี้ยวในปากหรือในลำคอด้วย 
6. เมื่อมีอาการกรดไหลย้อนขึ้นคอมากๆ จะทำให้เรอบ่อย คลื่นไส้บ่อย
7. มีน้ำลายมากผิดปกติ มีกลิ่นปาก เสียวฟัน หรือฟันผุร่วมด้วย
8. เสียงแหบ รู้สึกแสบคอ กรดไหลย้อนแสดงอาการบ่อยช่วงหลังตื่นนอน หรือมีอาการกล่องเสียงอักเสบ กรดไหลย้อนมักกำเริบในตอนเช้า
9. กรดไหลย้อนขึ้นคอ จนทำให้มีอาการไอเรื้อรัง หรือรู้สึกกระแอมบ่อย
10. เมื่อกรดไหลย้อนกำเริบหนักจะรู้สึกหูอื้อร่วมด้วย

กรดไหลย้อนขึ้นคอ อาการจะหนักกว่ากรดไหลย้อนทั่วไป ดังนั้นเมื่อรู้ตัวเองว่าเป็นกรดไหลย้อน จึงไม่ควรปล่อยไว้นาน เพราะหากปล่อยเรื้อรัง ให้กรดไหลย้อนกำเริบบ่อย จะนำไปสู่กรดไหลย้อนขึ้นคอนั่นเอง โดยเราสามารถสังเกตอาการกรดไหลย้อนขึ้นคอได้ ดังนี้

1. แสบคอ กรดไหลย้อนชนิดนี้ ทำให้เจ็บคอ ปาก หรือแสบลิ้นได้ด้วย

2. รู้สึกเหมือนมีก้อนบางอย่างอยู่ในลำคอ ทำให้กลืนอาหาร หรือ กลืนน้ำลายลำบาก

3. มีกรดไหลย้อน คออักเสบจนมีเสมหะในลำคอ

4. แสบกลางอก เจ็บหน้าอก และ บริเวณลิ้นปี่ จุก เสียด แน่นหน้าอก

5. มีอาการขมคอ กรดไหลย้อน ไหลย้อนขึ้นมาเมื่อไหร่ จะรู้สึกเปรี้ยวในปาก หรือ ในลำคอด้วย 

6. เมื่อมีอาการกรดไหลย้อนขึ้นคอมากๆ จะทำให้เรอบ่อย คลื่นไส้บ่อย

7. มีน้ำลายมาก ผิดปกติ มีกลิ่นปาก เสียวฟัน หรือฟันผุร่วมด้วย

8. เสียงแหบ รู้สึกแสบคอ กรดไหลย้อนแสดงอาการบ่อยช่วงหลังตื่นนอน หรือ มีอาการกล่องเสียงอักเสบ กรดไหลย้อนมักกำเริบในตอนเช้า

9. กรดไหลย้อนขึ้นคอ จนทำให้มีอาการไอเรื้อรัง หรือ รู้สึกกระแอมบ่อย

10. เมื่อกรดไหลย้อนกำเริบหนัก จะรู้สึกหูอื้อร่วมด้วย

ตามดูปัจจัยเสี่ยง ส่งผลให้กรดไหลย้อนขึ้นคอได้ง่าย

ปัจจัยเสี่ยง ส่งผลให้กรดไหลย้อนขึ้นคอได้ง่าย
กรดไหลย้อนขึ้นคอ เกิดได้หลายสาเหตุ แบ่งออกเป็น 2 สาเหตุหลัก ดังนี้
1. กรดไหลย้อนขึ้นคอ เพราะมีโรคประจำตัว เช่น 
อาการกรดไหลย้อนเรื้อรัง โดยมีแผลในหลอดอาหารร่วมด้วย
หลอดอาหารผิดปกติ หรือหลอดอาหารอักเสบ 
โรคหืด (asthma)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
โรคอ้วน
2. กรดไหลย้อนขึ้นคอ เพราะพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น
1. รับประทานอาหารมากจนเกินไป 
2. รับประทานอาหารมื้อดึกเป็นประจำ
3. นอนทันทีหลังรับประทานอาหาร
4. รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำ 
5. รับประทานของมัน ของทอด อาหารฟาสต์ฟูด เป็นประจำ 
6. รับประทานอาหารรสจัด 
7. ไม่รับประทานผัก ผลไม้
8. ดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องแอลกอฮอล์ เป็นประจำ 
9. สูบบุหรี่จัด

กรดไหลย้อนขึ้นคอ เกิดได้หลายสาเหตุ โดยเราขอแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุหลัก ดังต่อไปนี้

1. กรดไหลย้อนขึ้นคอ เพราะมีโรคประจำตัว

สาเหตุที่ทำให้เรา เสี่ยงต่ออาการกรดไหลย้อนขึ้นคอ ส่วนหนึ่งเกิดจากโรคประจำตัว เช่น  

 • อาการกรดไหลย้อนเรื้อรัง โดยมีแผลในหลอดอาหารร่วมด้วย
 • หลอดอาหารผิดปกติ หรือ หลอดอาหารอักเสบ
 • โรคหืด (asthma)
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
 • โรคอ้วน

2. กรดไหลย้อนขึ้นคอ เพราะพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

สำหรับกรดไหลย้อนขึ้นคอ อาการที่พบได้บ่อย คือ เกิดจากการมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ที่เสี่ยงต่อกรดไหลย้อนขึ้นคอได้ เช่น

1. รับประทานอาหารมากจนเกินไป

2. รับประทานอาหารมื้อดึกเป็นประจำ

3. นอนทันทีหลังรับประทานอาหาร

4. รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำ

5. รับประทานของมัน ของทอด อาหารฟาสต์ฟูด เป็นประจำ

6. รับประทานอาหารรสจัด

7. ไม่รับประทานผัก ผลไม้

8. ดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องแอลกอฮอล์ เป็นประจำ

9. สูบบุหรี่จัด

ปรับพฤติกรรมตามนี้ แล้วกรดไหลย้อนขึ้นคอดีขึ้นแน่!

ปรับพฤติกรรมตามนี้ แล้วกรดไหลย้อนขึ้นคอดีขึ้นแน่!
1. รับประทานอาหารในปริมาณที่พอดี 
2. ไม่รับประทานอาหารมื้อดึก  
3. ห้ามนอนทันทีหลังรับประทานอาหาร 
4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ของมัน ของทอด อาหารฟาสต์ฟู้ด 
5. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ด้วยการต้ม นึ่ง หรืออบ
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด 
7. เมื่ออาการกรดไหลย้อนขึ้นคอ ควรงดการดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8. รับประทานผัก ผลไม้ และดื่มน้ำเปล่าให้มาก เพื่อป้องกันอาการท้องผูก 
9. ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
10. งดสูบบุหรี่
11. ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดแน่นจนเกินไป 
12. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

การรักษาอาการกรดไหลย้อนขึ้นคอ จะคล้ายกับการรักษากรดไหลย้อนทั่วไป หลักๆ แล้วจะเน้นที่การปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร เพื่อผลดีในระยะยาว ควบคู่ไปกับการทานยา เพราะกรดไหลย้อนขึ้นคอ เมื่อรักษาหายแล้ว สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีก ดังนั้นแนะนำให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตัวเองจะดีกว่า ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1. รับประทานอาหารในปริมาณที่พอดี

2. ไม่รับประทานอาหารมื้อดึก แนะนำให้ทานอาหารก่อนเข้านอน ประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายได้ย่อยอาหารอย่างเต็มที่

3. ห้ามนอนทันทีหลังรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันน้ำย่อยไหลย้อนจากกระเพาะอาหาร ขึ้นไปยังหลอดอาหาร ป้องกันกรดไหลย้อน คออักเสบได้

4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ของมัน ของทอด อาหารฟาสต์ฟู้ด ป้องกันกระเพาะอาหาร หลั่งกรดมากเกินไป เช่น กะทิ, ชีส, พิซซ่า, หมูกรอบ, เบเกอรี่, ของทอด, ช็อกโกแลต เป็นต้น

5. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ด้วยการต้ม นึ่ง หรืออบ

6. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด ป้องกันหูรูดระคายเคือง

7. เมื่อกรดไหลย้อนขึ้นคอ ควรงดการดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

8. รับประทานผัก และ ผลไม้ รวมถึงดื่มน้ำเปล่าให้มาก เพื่อป้องกันอาการท้องผูก เนื่องจากหากปล่อยให้ท้องผูก เวลาถ่ายอุจจาระ จะต้องเบ่งมากขึ้น ซึ่งการเบ่งทำให้ความดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้น

9. ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อไม่ให้ความดันในช่องท้อง และกระเพาะอาหารสูงขึ้น นำไปสู่กรดไหลย้อนขึ้นคอได้ง่าย

10. งดสูบบุหรี่

11. ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดแน่นจนเกินไป

12. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบ และ หูรูด เป็นปกติได้เร็วขึ้น และ ไม่เป็นใหม่ง่าย

กรดไหลย้อนขึ้นคอด้วยยาสมุนไพรรักษากรดไหลย้อน

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ยาลดกรดเคมีแบบแผนปัจจุบัน เป็นสารสังเคราะห์ ที่ไปยับยั้งเซลล์ ที่ทำหน้าที่หลั่งกรดในกระเพาะ แค่กลไกเดียว เมื่อทานเข้าไปแล้ว จึงทำให้รู้สึกดีขึ้นช่วงแรกๆ หรือ อาจยังไม่หายสนิท เพราะต้นเหตุของกรดไหลย้อนขึ้นคอ มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง กระเพาะ ลำไส้ ระบบย่อย ระบบน้ำดี ระบบลำไส้ ระบบตับ ระบบลม ฯลฯ แต่ยาลดกรดไหลย้อน ที่เป็นยาเคมี สามารถยับยั้งโรคได้เพียงกลไกเดียว จึงเป็นเหตุผลที่ว่า กินยา หาหมอมาตั้งนาน ทำไมกรดไหลย้อนขึ้นคอยังไม่หายสักที และ หากกินติดต่อนาน เซลล์หลั่งกรดที่ถูกกดเอาไว้นานๆ พอหยุดใช้ยา กรดจะกลับมาหลั่งหลายเท่าตัวอีกด้วย

แต่การใช้ยาสมุนไพรรักษากรดไหลย้อน ที่สกัดจากสมุนไพรไทย ปรุงเป็นสูตรตำรับที่ลงตัวแล้ว จะไปปรับปรุง แก้ไขที่ต้นเหตุ ระบบย่อย ลม น้ำดี ตับ ลำไส้ ฯลฯ ที่ต้นเหตุทั้งหมด ซึ่งเป็นความละเอียดอ่อน และ เป็นคุณสมบัติที่มีในธรรมชาติ ที่สารสังเคราะห์ไม่สามารถมีได้ เพราะสารสกัดจากสมุนไพร จะไปช่วยการสมาน และ ส่งเสริมให้แข็งแรง สะเทินกรดให้ปกติ พอดี แต่ไม่ได้ไปกดที่เซลล์แบบยาเคมี จึงไม่เกิดการตีกลับ และ ดีต่อร่างกายในระยะยาว พร้อมไล่ลมลึก ล้างพิษตับ ลำไส้ สมานหูรูดหลอดอาหาร ฟื้นฟูระบบย่อย ระบบน้ำดี ให้ทำงานเป็นปกติ และ กลับมาดีได้ด้วยตัวเอง

กรดไหลย้อนขึ้นคอดีขึ้นได้ ด้วยการปรับพฤติกรรมการทานอาหาร
ไปพร้อมกับการบำรุงภายใน ด้วยยาสมุนไพรรักษากรดไหลย้อน

แน่นอนว่า การเลือกรับประทานยาสมุนไพรรักษากรดไหลย้อนขึ้นคอ ต้องเลือกที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ มีการรับรองจาก อย. มีมาตรฐานการผลิต และมีผลวิจัยรองรับ ว่าสมุนไพรที่นำมาสกัด สามารถรักษาอาการกรดไหลย้อนขึ้นคอ อาการขมคอ กรดไหลย้อนของเราจะดีขึ้นได้ ซึ่งหนึ่งในผู้ผลิตยาสมุนไพรรักษากรดไหลย้อน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน คือ ศูนย์แพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ ที่สามารถทำให้กรดไหลย้อนขึ้นคอ หายได้ ดีในระยะยาว แตกต่างจากยาเคมีทั่วไป และ ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างในร่างกายด้วย โดยมีทั้งหมดด้วยกัน 2 ตัว คือ

1. ยาจตุรธาตุ

ยาจตุรธาตุ 
ยาสมุนไพรรักษากรดไหลย้อน สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 26 ชนิด
แก้ไขต้นเหตุกรดไหลย้อนขึ้นคอ รักษาลงลึก 
แก้กรดไหลย้อน คออักเสบ ปวด จุก เสียด แน่นท้อง
อาการขมคอ กรดไหลย้อนดีขึ้นระยะยาว
ลดกรดในกระเพาะ ปรับสมดุลกรดในกระเพาะ
ปิดหูรูดหลอดอาหาร ที่ทำให้กรดไหลย้อนขึ้นคอได้ง่าย 
แก้อาการไอเรื้อรัง จากกรดไหลย้อนขึ้นคอ 
สมานแผลหลอดอาหาร แผลในกระเพาะ 
เสริมสร้างผนังกระเพาะให้แข็งแรง
ฟื้นฟูลำไส้ทั้งระบบ

หากต้องการแก้ที่ต้นเหตุ ของอาการกรดไหลย้อนขึ้นคอ “ยาจตุรธาตุ” ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทีเดียว เพราะอัดแน่นไปด้วยสมุนไพรมากถึง 26 ชนิด เช่น

 • สารสกัดจากสมอทั้ง 5 ได้แก่ สมอไทย สมอเทศ สมอภิเภก สมอดีงู สมอทะเล
 • มะตูมอ่อนสกัด
 • ขมิ้นชันสกัด
 • มะขามป้อมสกัด
 • สารสกัดมะเขือพวง
 • สะค้าน ชะพลูสกัด เป็นต้น

ดังนั้นยาจตุรธาตุ หมออรรถวุฒิ จึงมีสรรพคุณที่หลากหลาย ในการรักษากรดไหลย้อนขึ้นคอ ไม่ว่าจะเป็น

1. แก้กรดไหลย้อน แสบคอ

2. แก้กรดไหลย้อน คออักเสบ

3. แก้อาการขมคอ กรดไหลย้อน

4. ช่วยลดกรดในกระเพาะ และปรับสมดุลกรดในกระเพาะ

5. ไล่ลม ขับลม ขับแก๊ซในกระเพาะ ที่ก่อให้เกิดอาการปวด จุก เสียด แน่นท้อง

5. ช่วยปิดหูรูดหลอดอาหาร ที่ทำให้กรดไหลย้อนขึ้นคอได้ง่าย

6. แก้อาการไอเรื้อรัง จากกรดไหลย้อนขึ้นคอ 

7. ช่วยสมานแผลหลอดอาหาร แผลในกระเพาะ ผลจากกรดไหลย้อนขึ้นคอ

8. เสริมสร้างผนังกระเพาะให้แข็งแรง

9. ฟื้นฟูลำไส้ทั้งระบบ ลดโอกาสการเป็นโรคกรดไหลย้อนขึ้นคอ

10. ล้างพิษตับ ล้างไขมันเกาะตับ ทำให้ระบบน้ำดี ทำงานได้ดี ส่งผลให้ระบบย่อยดีทั้งระบบ

11. ล้างเมือกมันตระกรันในลำไส้ ปรับสมดุลขับถ่าย ระบบทางเดินอาหาร ดีขึ้นทั้งหมด

2. ยาวาโยพินาศ  

เรื่องขับลมต้องยกให้ ยาวาโยพินาศ
แก้ไขต้นเหตุกรดไหลย้อนขึ้นคอ ด้วยการขับลม 
สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติมากกว่า 39 ชนิด
ไล่ลม ขับลม ขับแก๊ซในกระเพาะ ลมพันลำไส้ 
แก้ปวด จุก เสียด แน่นท้อง
ฟื้นฟูหูรูด หลอดอาหาร
แก้ไขปัญหาลมตีขึ้นเบื้องสูง จุกแน่น ลมพันลำไส้ 
ช่วยให้หายใจได้อิ่มขึ้น
ช่วยให้หลับสบาย ตื่นขึ้นมาไม่มีอาการกล่องเสียงอักเสบ กรดไหลย้อนตีขึ้นจนทำให้เสียงแหบ เสียงหาย

สาเหตุที่กรดไหลย้อนขึ้นคอ หรือการกินยารักษากรดไหลย้อน แล้วไม่ดีขึ้น เป็นเพราะมีลมในร่างกายเยอะนั่นเอง ซึ่ง “ยาวาโยพินาศ” จากศูนย์แพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ เป็นยาขับลม ที่สกัดจากสมุนไพรแก้กรดไหลย้อน 100% มากกว่า 39 ชนิด เช่น เจ็ตมูลเพลิงสกัด, ไพลสกัด, ดีปลีสกัด, โป๊ยกักสกัด, กระเพราแดงสกัด, อบเชยเทศสกัด เป็นต้น ซึ่งทำหน้าที่ในการขับลม ไล่ลม แบบลงลึก รักษาอาการต่างๆ อันมีส่วนทำให้เกิดกรดไหลย้อน ให้ดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น

1. ไล่ลม ขับลม ขับแก๊ซในกระเพาะ ลมพันลำไส้

2. แก้ปวด จุก เสียด แน่นท้อง

3. ฟื้นฟูหูรูด หลอดอาหาร

4. แก้ไขปัญหาลมตีขึ้นเบื้องสูง จุกแน่น ลมพันลำไส้

5. ช่วยให้หายใจได้อิ่มขึ้น

6. ช่วยให้หลับสบาย ตื่นขึ้นมาไม่มีอาการกล่องเสียงอักเสบ กรดไหลย้อนตีขึ้นจนทำให้เสียงแหบ เสียงหาย

หากคุณอยากให้อาการกรดไหลย้อนขึ้นคอ ดีขึ้นระยะยาว เราขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการรับประทานยาสมุนไพรแก้กรดไหลย้อน จะช่วยให้คุณดีขึ้นได้ อีกทั้งยังทำให้ร่างกายดีระยะยาวด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


แชร์ได้เลยค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top